Iskola

Korábbi kezdeményezések után a jelenlegi hétvégi iskola 2006. márciusa óta működik a San Diego-i Magyar Házban. Jelenleg iskolánk körülbelül ötven 2-15 éves korú gyerekeknek nyújt havonta egyszer tanulási lehetőséget a különböző csoportokban.

Játszóházként indult a kezdeményezés, bölcsödésektől 10 éves korú gyerekek vettek részt a foglalkozáson. Nyelvtudásukat tekintve is nagyon vegyes volt a csoport, anyanyelvi szinten beszélő gyerekektől a szinte csak néhány magyar szót ismerő gyerekekig terjedt a skála. Két és fél év után mind az iskola vezetője mind pedig a szülők részéről felmerült az igény egy nyelvtudás és életkor szerinti differenciálásra. A változtatás eredményeként jött létre a foglalkozások mai formája. Azóta hat csoportban folynak a foglalkozások.

Létrehoztunk egy gyermek nyelvtanfolyamot is azon gyermekek számára, akik érdeklődnek a magyar nyelv iránt vagy szüleik, nagyszüleik szeretnék, hogy a gyerekek magyarul tanuljanak. Ez a csoport tudásszint alapján jött létre, a gyerekek korát illetően vegyes. A foglalkozásvezető játékos feladatokkal, játékokkal igyekszik a gyermekek szókincsét bővíteni és társalgási szintjüket javítani.

A magyarul anyanyelvi vagy közel anyanyelvi szinten beszélő gyerekeket koruk szerint osztottuk be csoportokba. A bölcsödés és óvodás korú gyerekek két foglalkozásvezetővel dolgoznak, akik kézműves foglalkozásokkal, mesék elbábozásával, körjátékokkal, gyermekdalokkal és mondókákkal várják a gyerekeket. A Kindergartenbe járó gyerekek csoportja a magyar ábécével ismerkedik és elkezd tanulni magyarul írni és olvasni. Az első és második osztályos gyerekekkel játékos feladatok és játékok segítségével gyakoroljuk az írást és olvasást. A harmadik-negyedik osztályos gyerekeknél és a felsőtagozatosoknál a hangsúly az írás-olvasás gyakorlásán felül egyre inkább áthelyeződik az országismeretre és a magyar történelemre. Minden csoportban nagy hangsúlyt fektetünk a szókincsfejlesztésre és a magyar hagyományok és kultúra terjesztésére.

Ünnepekkor minden csoport együtt vesz részt az ünnepen majd saját csoportjában folytatja a tanulást a fennmaradó időben. Húsvétkor és Mikuláskor az összes gyermek együtt ünnepel a foglalkozás teljes ideje alatt. A gyerekek műsorral ünneplik meg nemzeti ünnepeinket, így részt vesznek a Magyar Ház Szent István napi szabadtéri programján is.

Eseménynaptár

Hírlevelek
aug 25 szombat
aug 26 vasárnap

Kövessen minket

A Magyar Ház szombatonként és vasárnaponként 12 és 17 óra között tart nyitva.

Látogasson meg minket, hogy találkozzon magyar honfitársaival és vendégeinkkel a világ minden részéről.

Szeretne házigazda lenni, vendégeinket kávéval és házi süteményekkel fogadni?

Válasszon ki egy szombatot vagy vasárnapot és jelentkezzen a host@sdmagyar.org címen. A gondnok már fél 12-kor ott lesz és segít.