Iskola

Magyar Iskola Gyermekeknek

Korábbi kezdeményezések után a jelenlegi hétvégi iskola 2006. márciusa óta m?ködik a San Diego-i Magyar Házban. Jelenleg iskolánk körülbelül ötven 2-15 éves korú gyerekeknek nyújt havonta egyszer tanulási lehet?séget a különböz? csoportokban.

Története

A kezdeményezés játszóházként indult, bölcsödésekt?l 10 éves korú gyerekek vettek részt a foglalkozáson. Nyelvtudásukat tekintve nagyon vegyes volt a csoport, anyanyelvi szinten beszél? gyerekekt?l a szinte csak néhány magyar szót ismer? gyerekekig terjedt a skála. Két és fél év után mind az iskola vezet?je mind pedig a szül?k részér?l felmerült az igény egy nyelvtudás és életkor szerinti differenciálásra. A változtatás eredményeként jött létre a foglalkozások mai formája. Azóta hat csoportban folynak a foglalkozások.

Létrehoztunk egy gyermek nyelvtanfolyamot is azon gyermekek számára, akik érdekl?dnek a magyar nyelv iránt vagy szüleik, nagyszüleik szeretnék, hogy a gyerekek magyarul tanuljanak. Ez a csoport tudásszint alapján jött létre, a gyerekek korát illet?en vegyes. A foglalkozásvezet? játékos feladatokkal, játékokkal igyekszik a gyermekek szókincsét b?víteni és társalgási szintjüket javítani.

Ünnepekkor minden csoport együtt vesz részt az ünnepen majd saját csoportjában folytatja a tanulást a fennmaradó id?ben. Húsvétkor és Mikuláskor az összes gyermek együtt ünnepel a foglalkozás teljes ideje alatt. A gyerekek m?sorral ünneplik meg nemzeti ünnepeinket, így részt vesznek a Magyar Ház Szent István napi szabadtéri programján is.

 

Csoportok és Tanáraik

A magyarul anyanyelvi vagy közel anyanyelvi szinten beszél? gyerekeket koruk szerint osztottuk be csoportokba. A bölcsödés és óvodás korú gyerekek két foglalkozásvezet?vel dolgoznak, akik kézm?ves foglalkozásokkal, mesék elbábozásával, körjátékokkal, gyermekdalokkal és mondókákkal várják a gyerekeket. A Kindergartenbe járó gyerekek csoportja a magyar ábécével ismerkedik és elkezd tanulni magyarul írni és olvasni. Az els? és második osztályos gyerekekkel játékos feladatok és játékok segítségével gyakoroljuk az írást és olvasást. A harmadik-negyedik osztályos gyerekeknél és a fels?tagozatosoknál a hangsúly az írás-olvasás gyakorlásán felül egyre inkább áthelyez?dik az országismeretre és a magyar történelemre. Minden csoportban nagy hangsúlyt fektetünk a szókincsfejlesztésre és a magyar hagyományok és kultúra terjesztésére.

A Magyar Iskola jelenlegi vezetője Szopkó Beatrix.  

Magyar Nyelviskola Felnőtteknek

A magyar nyelv iránt érdeklődő felnőtteknek a Magyar Ház ingyenes nyelvórákat biztosít, melyet kéthetente szombaton tartunk. A diákok jelenleg tudásuk szerint két csoportban tanulnak, a haladó csoport tanára Solymosi Kati, a kezdő csoporté pedig Palásti Petra.

További információért írjanak emailt az sdmagyarnyelv@gmail.com címre!

Eseménynaptár

Régi Hírlevelek
dec 9 szombat
dec 24 vasárnap

Kövessen minket

A Magyar Ház szombatonként és vasárnaponként 12 és 16 óra között tart nyitva.

Látogasson meg minket, hogy találkozzon magyar honfitársaival és vendégeinkkel a világ minden részéről.

Szeretne házigazda lenni, vendégeinket kávéval és házi süteményekkel fogadni?

Válasszon ki egy szombatot vagy vasárnapot és jelentkezzen itt:
https://www.signupgenius.com/go/10C0C44A9AE2DA1FFC43-sandiego