• 2021/05/05 – Györgyi
  • EN
  • HU

Event: Emlékezzünk ’56-ra

  • okt 23rd

Gács Alajos és Anne Marie gy?jteményéb?l

A San Diegó-i magyar közösség életében az 1950-es évek jelent?s szereppel bírtak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc súlyos eseményei után olyan összefogást, segít?készséget mutatott a helyi közösség, amely örök példával szolgálhat el?ttünk.

A San Diegó-i Magyar Ház Gács Alajosnak és Gács Anne Marienek köszönhet?en olyan kép- és cikkanyag másolatot kapott 1956-1957-b?l, ami a Gács család életén keresztül bemutatja a San Diegó-i magyar közösség áldozatos munkáját, amellyel segítették a forradalom megtorlása el?l menekül?ket, és informálták a világot a kommunizmus valódi arcáról, annak áldozatairól.

A kapott újságcikkekb?l kiderül, hogy a San Diegó-i magyarok 1957. február 8-án megalapították az American Friends of Antibolshevist Block of Nations Inc. Hungarian Section of San Diego (AFABN) csoportot 32 taggal, hogy az amerikaiakat tájékoztassák a kommunizmusról általában, annak veszélyeir?l, és a magyar helyzetr?l. “Nem tudsz semleges maradni. Miért kéne csendben maradnunk? Úgy éreztük, ki kell állnunk, és beszélnünk a kommunizmusról. Ezzel jó szolgálatot teszünk az amerikai emberek számára” – nyilatkozták az alapítók, Gács Alajos, Waczek Ferenc és Danszky Árpád.

Az AFABN gyakran szervezett jótékonysági programokat, pl. a Csárdás Est-et, vagy a népszer? Tarka Est-et, amely során színházi el?adást nézhetett meg a közönség, kés?bb pedig táncolhattak. A befolyt összeget az Ausztriában rekedt magyar menekültek megsegítésére szánták.

Az AFABN-nak köszönhet?en már egy évre a forradalmat követ?en nagyszabású megemlékezést szerveztek az ’56-os eseményekr?l a városháza el?tt, illetve október 23-án a tagok kokárdával jelentek meg a munkahelyükön, november 4-én pedig gyászszalaggal, hogy emlékeztessék amerikai társaikat is az egy éve lezajlott magyarországi eseményekr?l.

Szintén az AFABN-nak köszönhet? az els? március 15-i ünnepség 1957-ben San Diego-ban, amelyen több, mint kétszázan jelentek meg.

A Marine díszgárda közrem?ködésével a magyar zászlót felhúzták, a korabeli cikkek szerint a magyarok könnyes szemmel énekelték a Himnuszt. Az ünnepi beszédek mellett elszavalták a Nemzeti Dalt és a Magyarnak lenni cím? verseket.

Az ünnepség nagy sajtónyilvánosságnak örvendett, minden helyi újság írt róla, és másnap a televízió leközölte az egész ünnepélyt.

Az újságcikkek leírása szerint Gácsék nemcsak az AFABN keresztül próbálták tájékoztatni a világot a kommunizmus rémtetteir?l, hanem ahol lehetett, nyilvánosan felszólaltak. A Women of the Church rendezvényén, 1957. március 13-án saját menekülésüket és életüket mutatták be.

A korabeli leírások alapján a San Diegó-i magyarok segít?készségét példázza az is, hogy az adományozó estek mellett sikeresen összegy?jtöttek az Amerikai Vöröskereszt támogatásával összesen 46.123 dollárt a Hungarian Relief Fund számára, valamint további 900 dollárt sütemények árulása által.

A Gács házaspár  mind az adománygy?jtésekben, és mind a San Diegó-i magyar közösség életében vezet? szerepet töltött be. Segit?kész és rendkivül jólelk? hozzáállással kezelték a magyarokat, és nem csak anyagilag, hanem személyesen is támogatták az arra rászorulókat. Több menekült családot befogadtak saját otthonukba (Magyary Endrét és családját, Sass Istvánt és Máriát, Szénássy Andrást és családját).  Ezek közül kiemelked? Szénássy András, harmincnyolc éves szerszámkészit? esete. A Ryan Aeronews, a Ryan Vállalat hivatalos újságja szerint, Gács úr felvételre ajánlotta Szénássy Andrást.  A felvételi beszélgetés id?tartalma alatt Gács úr felesége, Anne Marie tolmácsolt.  Szénássy András magas szakképzettsége és tapasztalata megfelelt a vállalat követelményének, így felvételt nyert.  Anne Marie tolmácsolt az els? munkanapon is. Mint kés?bb kiderült, Szénássy úr és felesége az 1940-es évek végén résztvev?je volt a kommunizmus elleni magyar ellenállásnak, ezért másfél évi börtönbüntetésre itélték ?ket.  A gyermekeik állami gondozásba kerültek, egészen 1951-ig, kiszabadulasukig. 1956 októberében Szénássy úr csatlakozott az utcai t?zharcokhoz és ? személyesen felrobbantott két szovjet tankot.  Ezért novemberben az megtorlás miatt menekülniük kellett és Ausztrián keresztül az Egyesült Államokba érkeztek.

A fotókat és újságcikkeket nekünk adományozó Gács házaspár, Gács Alajos és Anna Marie 1948-ban hagyták el Magyarországot.  Különválva, három hónap eltéréssel tudtak elmenekülni és Ausztriába jutni.  Ott menekült státuszt kaptak.  Útjuk azonban tovább folytatódott és 1949-ben Párizsban házasodtak össze.  Ezután az Amerikai Egyesült Államokban telepedtek le. Örömteljes házasságukból két gyermek született, Gács Marika és Gács Lajos.  Gács Alajos úr a Ryan Repüléstechnikai Vállalatnál helyezkedett el mint szerszám tervez?.  Jelenleg a kaliforniai Stockton városban élnek.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc után következ? évek rendkívül nehezek voltak a magyarság számára. A Gács házaspár által a San Diegó-i Magyar Háznak adományozott fotókból és cikkekb?l megmutatkozik, hogy az összefogásnak felbecsülhetetlen értéke van az ilyen nehéz id?kben. Ez úton köszönjük a Magyar Háznak adományozott értékes anyagot, az abból kirajzolódó történetet, amely mindig pozitív példával fog szolgálni a San Diegó-i magyarok számára.

Eseménynaptár

Régi Hírlevelek

Kövessen minket

A Magyar Ház szombatonként és vasárnaponként 12 és 16 óra között tart nyitva.

Látogasson meg minket, hogy találkozzon magyar honfitársaival és vendégeinkkel a világ minden részéről.

Szeretne házigazda lenni, vendégeinket kávéval és házi süteményekkel fogadni?

Válasszon ki egy szombatot vagy vasárnapot és jelentkezzen a host@sdmagyar.org címen. A gondnok már fél 12-kor ott lesz és segít.