HOUSE of HUNGARY, Inc.

a California Public Benefit Corporation

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Volume 7, Issue 4                               www.sdmagyar.org                            June-July 2002
 
 

 

 


Mi történt a múlt hónapban?

Május második szombatján gazdag programot bonyolított le a Magyar Ház. Délután négy órakor egy kis ünnepséget tartottunk Anyák napja alkalmából. Novák Adrienn és gyermekei, Zoltán és Péter, elszavaltak néhány verset, többek között József Attila „Mama” című remekművét. Feitelson Cory egy Kabalevszki darabot, illetve Brahms egyik magyar táncát adta elő zongorán. Miden mama és nagymama kapott egy csokor virágot a gyerekektől illetve az unokáktól. A sok finom ennivaló és sütemény mellett a „Süsü a sárkány” vetítése teljes érdektelenségbe fulladt, csak egy-két gyerek ült néhány percet a TV előtt. Így aztán a taggyűlést is előbb kezdtük el egy fél órával. Haraszkó József elnök elmondta, hogy mi történt az elmúlt két hónapban, és hogy milyen programok várhatók a közeljövőben. Ismertette a pénztáros beszámolóját az első negyedév bevételeiről és kiadásairól. Körülbelül ugyanannyi pénzünk van, mint amivel az évet kezdtük, a tagdíj bevételek ellensúlyozták az aktuális kiadásokat. Megbeszéltük a vezetőség javaslatát az adományozás elveiről is. Az előző vezetőség olyan nagyvonalúan adakozott, hogy a kasszában alig maradt valami a ház fenntartásához. Ezért most meg kell várnunk a „Christmas on the Prado” bevételeit, mielőtt bármiféle jótékonyságra gondolhatnánk, a májusi ételvásár és az augusztus 20-i program bevételei ugyanis csak a ház további működtetésére lesznek elegendőek. A másik lényeges szempont, hogy az előző vezetőséggel ellentétben idén az adományozás a teljes tagság bevonásával, a taggyűlés egyetértésével történhet csak. Újdonság lesz a tavalyi évhez képest, hogy bátorítani szeretnénk tagjaink adományozó szándékát. Magánszemélyek ugyanis meglehetősen bonyolultan tudnának támogatni magyarországi vagy erdélyi intézményeket, viszont a House of Hungary non-profit szervezet számára átutalt adományok levonhatók az adóalapból. A Magyar Ház pedig vállalja, hogy személyenként és évenként 250 dollár erejéig megduplázza tagjainak ilyen jellegű adományait, amit természetesen szintén a decemberi taggyűlés nyilvánossága fog majd jóváhagyni. A májusi taggyűlés jóváhagyta továbbá a vezetőség másik adományozási javaslatát is, amely a Szabó Sándor tiszteletes által vezetett protestáns egyházközség számára juttatna 1000 dollárt az év végén. A tiszteletes úr már sokszor nyújtott segítséget a Magyar Háznak különböző programok megszervezésében, és ígérete szerint ez az összeg is az itteni körzet javát szolgálná majd.

Május 25-én a fiatalok kirándulni mentek a Stonewall Peak-re. Reggel 10-kor indultak a ház elől,  és megéhezve értek vissza  a „Csapd le csacsi” c. film vetítésére. A szendvicsek és a pogácsa elfogyasztása után megnéztük a filmet, amin még az idősebb generáció is jót szórakozott.

  

Másnap a szokásos Memorial Day hétvégi nemzeti ételvásár adott gazdag programot a Balboa Parkba látogatóknak, és sok munkát az önkéntes résztvevőknek. Az asszonyok Haraszkó Kati vezetésével már szombaton tüsténkedtek a konyhában, készült a krumpli meg a káposzta, főtt a lecsó. Mások pedig otthon sütötték a bejglit és más finomságokat. Csak lassan indult be a forgalom, és a szép idő ellenére nem volt sok vevő. Nem lenne elég a hely a sok szorgalmas résztvevő felsorolására, csak a sok fiatal közreműködését szeretném kiemelni, legalább 20-an jöttek el segíteni. Hol a konyhában serénykedtek, hol a standokon: árultak kolbászt, lecsót, sütöttek palacsintát és lángost. Külön meg szeretném még említeni Úry Sallyt is, aki műtétéből lábadozóban is eljött segíteni, a lábán levő gipszet pedig patriotikusan piros-fehér-zöld-re színezte. 246 lángost, 475 palacsintát, 160 kolbászos bucit, és 210 kolbászos-lecsós menüt adtunk végül el, hogy a 335 süteményes tálat és a sok innivalót ne is említsem. A bevételek és kiadások összesítése még folyamatban van, a júniusi taggyűlésünkön majd Görög Cica pénztáros fogja az adatokat nyilvánosságra hozni. A Magyar Ház vezetősége ezúton is szeretné köszönetét nyilvánítani minden résztvevőnek, és reméli, hogy a tagság az augusztus 20-i program alkalmával illetve a „Christmas on the Prado” kétnapos rendezvénysorozatán is hasonló aktivitással vesz majd részt.

  

  

Mi lesz a közeljövőben

Július 21-én vasárnap rendezzük a szokásos évi pikniket a Mission Bay-ben. A Hilton szálló melletti füves részen 10-től délután ötig lesz program: foci, röplabda, és sok más egyéb. Lesz enni- és innivaló is bőven. Mindenkit szeretettel látunk.

Augusztus 18-án tartjuk államalapító királyunk, Szent István ünnepét a park szabadtéri szinpadán délután 2-kor. A program még nem végleges, de szeretnénk ismét meghívni a Kárpátok népitánc együttes tagjait. A műsor előtt és után pedig magyaros ételeket fogunk kínálni a ház körül, ahol ismét csak nagy szükség lesz a dolgos kezekre.

Szeptember 14-én szüreti bált rendezünk a War Memorial Building-ben (3325 Zoo Drive, Balboa Park) délután 5-től 11-ig. A zenét Bodrogi Gyula szolgáltatja majd, énekel Dóra Lívia és Semegi János. A menü még nem ismert ugyan, de a jegyek elővételben 35 dollárért, a helyszinen 40 dollárért kaphatóak.

További informáciokért hívják Haraszkó József elnököt (619-296-3647) és Görög Cica pénztárost (858-453-

1214).

What happened last month

The second Saturday of May, the House of Hungary had a multiple program. That afternoon starting at 4:00 p.m., we had the celebration of Mother’s Day. Adrienn Novak and her two sons, Zoltan and Peter, recited several poems including Jozsef Attila’s beautiful poem titled “Mama”. Cory Feitelson played the piano music composed by Kabalevski and one of Brahms’ Hungarian Dances. Every mother and grandmother received a bouquet of flowers from their children or grandchildren.  Following this was a potluck dinner with a lot of good food and excellent pastries, which may have distracted the children from the movie. The membership meeting was started a half-hour earlier because of non-interest in the movie from the children. Joseph Haraszko reviewed what happened within the last months and what programs will be scheduled in the future. He read the financial report for the first quarter; and we have about the same amount of money as much we had at the beginning of the year. We discussed the Board’s suggestions concerning future donations. The past board donated so much money last year that we barely have enough for the every day expenses. Since money is so low, we have to wait until after Christmas on the Prado’s profits before we decide to donate any money to charity proposes. Income from the May Food Fair will only cover the future operating expenses of the cottage. The other major difference this year as compared to last year’s board is the full membership involvement and approval of this year’s donations. The Board likes to encourage our members to donate more money as well as help with the house’s affairs. Any individual donations to Hungary or Transylvania may not be tax deductible, but if they donate to the House of Hungary as a non-profit organization, these donations are tax deductible. The House of Hungary will match these donations up to $250.00 once a year and per family and will be voted on at the December membership meeting. The Board’s suggestions were approved. At the May membership meeting the Board’s other suggestion was also approved for the end of the year’s donation of $1,000.00 to the Free Hungarian Reformed Church. The Reverend Szabo Sandor has helped the House of Hungary on numerous occasions and the money will be used for local causes.

On May 25th at 10:00 a.m. the younger members gathered at the cottage for their hike to Stonewall Peak, and they came back hungry before the Hungarian movie series started. After we enjoyed the sandwiches and biscuits, we watched the movie titled “Csapd le csacsi” which was very entertaining, even for the older generation.

The International Food Fair was the next day and brought a colorful program for the visitors to Balboa Park and a lot of work for the volunteers. Kathi Haraszko and her ladies group worked in the kitchen on Saturday preparing parsley potatoes, cabbage and lecso.  Others baked beigli and other pastries at home. Even with the good weather not many people came. There is not enough room to mention all the volunteers by name, but we would like to emphasize the younger member’s participation at this food fair as at least 20 of them offered their help.  They helped in the kitchen, helped to sell sausage and lecso, and they helped to bake palacsinta and langos. We would like to mention Sally Ury who came to help after her major operation on her foot, in her wheelchair (and her cast was painted red, white and green). We sold 246 langos, 475 palacsinta, 160 sausage meal, and 210 sausage dinner with lecso, potatoes and cabbage, 335 pastry plates and a lot of lemonade and water.  The final figures are not known yet but at the June membership meeting the treasurer should have this information. The board of directors would like to express their appreciation to all the volunteers for their help and we hope the members will be as active at the St. Stephen’s Day celebration and the Christmas on the Prado.

  

What is coming up?

Our annual picnic will be held on July 21st at Mission Bay south of the Hilton Hotel, from 10:00 a.m. to 5:00 p.m.  We will have soccer, volleyball and other games, plus food and drink. We hope you will come and enjoy the day with us.

This year’s St. Stephen’s Day lawn program will be held on August 18th at 2:00p.m.  The program is not yet final, but we wish to invite the Karpatok Folk Dance Group.  We are going to offer some Hungarian food and we ask for helping hands.

Our Harvest Festival Dinner Dance will be held on September 14th from 5:00 p.m. to 11:00 p.m. at the War Memorial Building (3325 Zoo Drive, Balboa Park). Music will be provided by Bodrogi Gyula, singers Dora Livia and Semegi Janos. The menu is not known yet, but the tickets will be $35.00 in advance and $40.00 at the door. For information please call Joseph Haraszko, President at 619-296-3647 or Cica Gorog, Treasurer at 858-453-1214.

Kedvcsináló a Hungarian Movie series következő filmjeihez

Isten hozta, őrnagy úr! – 1969-ben készült színes magyar filmszatíra Örkény István „Tóthék” c. regényéből; 105 perc. Főszereplők: Darvas Iván, Latinovits Zoltán és Sinkovits Imre. Rendezte: Fábri Zoltán.

A köztiszteletben álló tűzoltóparancsnok fia a frontról értesíti szüleit, hogy az idegösszeomlás szélén álló parancsnoka szabadságát náluk töltené. A fiuk érdekében Tóthék az álmatlanságban szenvedő vendég minden megalázó szeszélyét eltűrik, mindent megtesznek azért, hogy az őrnagy elégedett legyen velük. Abban reménykednek, hogy a fiuk az őrnagy jóindulatának köszönhetően megmenekülhet a szenvedéstől, és a falu postásának jóvoltából még csak nem is sejthetik, hogy áldozatuk teljesen hiábavaló…


Egri Csillagok – 1968-ban készült színes történelmi kalandfilm Gárdonyi Géza regényéből, 155 perc. Főszereplők: Sinkovits Imre, Kovács István, Venczel Vera, Ruttkai Éva, Bárdi György.  Rendezte: Várkonyi Zoltán.

A kis Cecey Évát és Bornemissza Gergőt elrabolja Jumurdzsák, a félszemű török. Gergőnek sikerül megszöknie Évával együtt. Amikor felnőnek összeházasodnak. Bornemissza Gergely rész vesz Dobó István mellett Eger védelmében. Jumurdzsák elrabolja Gergőék kisfiát, hogy elcserélje talizmánjával, amely annak idején a megszökött Gergőnél maradt. Eger vára kemény és hősies védelem után felszabadul a hosszú török ostrom alól. Sok-sok megpróbáltatás után találkozik a Bornemissza család.

Egy magyar nábob – 1964-ben készült kalandfilm Jókai Mór regényéből, 100 perc. Szereplők: Bessenyei Ferenc, Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva, Darvas Iván. Rendezte: Várkonyi Zoltán.

Kárpáthy János, a deres fejű dúsgazdag magyar nábob feleségül veszi a szegény Mayer Fannyt. Így akar bosszút állni rokonán, Kárpáthy Abellinón, aki többször súlyosan megsértette és örökségére pályázik. Fanny belehal kisfia születésébe és halálos ágyán barátnőjére, Szentirmay Rudolfnéra bízza a gyermeket.

Kárpáthy Zoltán – 1965-ben készült kalandfilm Jókai Mór regényéből, 75 perc. Szereplők: Kovács István, Latinovits Zoltán, Várkonyi Zoltán, Kovács Károly, Ruttkai Éva, Venczel Vera, Darvas Iván. Rendezte: Várkonyi Zoltán.

Kárpáthy Zoltán apja halála után Szentirmay Rudolf házában nő fel. Szerelmes Szentirmay Katinkába. 18. születésnapján gyámapja Pestre viszi és ezután az új gyám házában kell élnie. Nem sejti, hogy egy szennyes per késztette erre Rudolfot, amely Zoltán boldogult édesanyját beszennyezve, igyekszik őt vagyonából kiforgatni. Zoltán megtudja a titkot és lemond örökségéről, hogy Rudolf és az anyja nevét megkímélje a botránytól...

 


Pártolja hirdetőinket!                                                            Support our advertisers!

The “Hungarian PennySaver”

(858) 457-3136

 

Apróhirdetés                                                                                                     Classifieds

 

Munkát keres / kínál                           Help Wanted / Offered

Angol, magyar fordítás, tanítás. Hívják Gácsi Annát:

(858) 278-3323

 

Kíválóan főző magyar asszony pár hónapra bentlakással háztartásvezetést vállana gyermek vagy idős ember mellett. Érdeklődni lehet Nagy Évánál: (858) 755-3603.

 

Lakás / szoba kiadó                     Apartment / Room for Rent

 

 

 

Adás / vétel                                                 For Sale / Buying

 

 

 

Társat keres                                      Seeking for Companion

 

 

 

Meghívó / értesítés                                  Invitations / Notices

Sakk-kört kívánunk indítani vasárnap délutánonként a Magyar Házban. Terveinkben szerepel később egy nemzetközi mester meghívása is, aki szimultán mérkőzést játszana a résztvevőkkel. Az érdeklődők hívják Büki Attilát: (619) 449-6728, email: thesummerplace@aol. com

Büki Attila tagtársunk felajánlotta, hogy az első 10 új fiatal belépő tagsági díját kifizeti. Jelentkezni Gácsi Annánál lehet a (858) 278-3323 -as telefonszámon.

  

Authentic Hungarian Cousine in the Tokaj Restaurant. Várjuk az igazi magyar ízek kedvelőit a Tokaj étteremben: 1717 E. Vista Way, Vista, 92084, Tel.: (760) 941-4626

 

A ház tagjai INGYEN hirdethetnek!

Szívesen közlünk mindenféle hirdetést.

Kérjük hívjanak vagy írjanak:

Tel.: (858) 457-3136

Email: sdmagyar@yahoo.com

 

 

Szolgáltatás                                                                                                          Services

 

Egészség                                                           Health Care

Hivatalos ügyek                                               Civil Services

Fogász (Dentist)

Ügyvéd (Attorney)

            Nelly Golonyák                                (858) 273-5788

            Gusztáv Bujkovsky                           (858) 569-1699

Orvos (Medical Doctor)

            Lisa Görög                                      (858) 453-1214

            Kálmán Holdy, MD                           (858) 279-1230

Adószakértő (Tax Consultant)

Idősgondozás (Elder Care)

            Ágnes Szabó                                   (760) 591-3961

            Attila Büki                                       (619) 449-6728

Fordítás, hitelesítés (Translator)

 

            Éva Feitelson                                   (858) 755-3603

Iparos munkák                                                  Maintenance

Ingatlan (Real Estate)

Szerelő (Handyman)

            Zoltán Fodor / Century 21                 (619) 642-4568

            László Mátrai                                   (858) 566-6655

            Tila Cota / California Key Realty        (619) 846-1390

Vízvezeték szerelő (Plumber)

 

            László Sziebold                               (858) 455-6665

Szállítás                                                                   Trucking

Bútorasztalos (Cabinet maker)

            Béla Miklós                                     (858) 569-1535

            Joseph Haraszkó / San Diego           (619) 296-3647

 

            Kálmán Doktor / East County            (619) 590-0820

Étterem                                                                Restaurant

Szobafestő (Painter)

            Kotász család / Tokaj Hungarian       (760) 941-4626

            Ferenc Dancs                                  (619) 593-7251

 

            Andor Fehér                                    (619) 251-8800

Utazás                                                               Travel Agent

Építőanyagok (Building Supplies)

            Julius Szotyori                                 (619) 276-0200

            Zoltán Gardality                               (619) 813-2268

            Carol Resnick / Hungarian folklore   (619) 466-6058

 


Júniusi programok / June events

1

szombat

9 – 12    Magyar nyelvtanfolyam a Magyar Házban. Hungarian language class.
             Mindenkit szívesen látunk. Kérjük, hívják Igaz Annettet: (858) 560-1889.

2

vasárnap

12 - 4    Open House. Házigazda kerestetik / Hostess wanted

1           HPR küldöttek találkozója a Hall of Nations-ben.

3:30      Magyar protestáns Istentisztelet a University Christian Church-ben (3900 Cleveland Ave).    Szabó Sándor tiszteletes szeretettel lát mindenkit.

8

szombat

3:30      Cookie Club: házi sütemények készítése a Magyar Házban.

             Mindenkit szívesen látunk. Kérjük, hívják Haraszkó Katit: (619) 296-3647.

4:30      Hungarian Movie Series: Isten hozta őrnagy úr (105’)

6:30      Taggyűlés / General Meeting

9

vasárnap

12 - 4    Open House. Házigazda / Hostess: Zékány Éva és Zita

11

kedd

6:30      Vezetőségi ülés / Board Meeting

12

szerda

12         Ladies Auxiliary Luncheon a Hall of Nations-ben. Belépődíj $2.00.

15

szombat

9 – 12    Magyar nyelvtanfolyam a Magyar Házban. Hungarian language class.

16

vasárnap

12 - 4    Open House. Házigazda kerestetik / Hostess wanted

22

szombat

3:30      Cookie Club: házi sütemények készítése a Magyar Házban.

4:30      Hungarian Movie Series: Egri csillagok (155’)

23

vasárnap

12 - 4    Open House. Házigazda kerestetik / Hostess wanted

29

szombat

Fiatalok Klubja. Vine trip to Temecula. Hívják / Call Anna Gacsi: (858) 278-3323.

30

vasárnap

12 - 4    Open House. Házigazda kerestetik / Hostess wanted

 

Júliusi programok / July events

6

szombat

9 – 12    Magyar nyelvtanfolyam a Magyar Házban. Hungarian language class.
             Mindenkit szívesen látunk. Kérjük, hívják Igaz Annettet: (858) 560-1889.

7

vasárnap

12 - 4    Open House. Házigazda kerestetik / Hostess wanted

1           HPR küldöttek találkozója a Hall of Nations-ben.

3:30      Magyar protestáns Istentisztelet a University Christian Church-ben (3900 Cleveland Ave).    Szabó Sándor tiszteletes szeretettel lát mindenkit.

9

kedd

6:30      Vezetőségi ülés / Board Meeting

10

szerda

12         Ladies Auxiliary Luncheon a Hall of Nations-ben. Belépődíj $2.00.

13

szombat

3:30      Cookie Club: házi sütemények készítése a Magyar Házban.

             Mindenkit szívesen látunk. Kérjük, hívják Haraszkó Katit: (619) 296-3647.

4:30      Hungarian Movie Series: Egy magyar nábob (100’)

6:30      Taggyűlés / General Meeting

14

vasárnap

12 - 4    Open House. Házigazda kerestetik / Hostess wanted

20

szombat

9 – 12    Magyar nyelvtanfolyam a Magyar Házban. Hungarian language class.

21

vasárnap

10 – 5 Mission Bay picnic a Hilton szálló melletti füves részen. Sport programok, enni és innivaló lesz bőven. Mindenkit szívesen látunk.

12 - 4    Open House. Házigazda / Hostess: Horváth Margit

27

szombat

3:30      Cookie Club: házi sütemények készítése a Magyar Házban.

4:30      Hungarian Movie Series: Kárpáthy Zoltán (75’)

Fiatalok Klubja. Hívják / Call Anna Gacsi: (858) 278-3323.

28

vasárnap

12 - 4    Open House. Házigazda kerestetik / Hostess wanted

HOUSE OF HUNGARY is open every Sunday from 12:00 noon to 4:00 pm. You will have an opportunity to meet your fellow Hungarians and guests from around the world. Please pick a Sunday to be host or hostess. You can serve coffee and the House’s pastry or your home made one. The custodian will be there at 11:30 to help you. Please call Joseph  Haraszko (619) 296-3647.

A MAGYAR HÁZ nyitva van minden vasárnap 12:00-től 4:00 óráig. Találkozhat honfitársaival és vendégekkel a világ minden részéről. Kérjük vállalja el egy vasárnapra a házigazda tisztét. A kávé mellett kínálhat a Ház által biztosított illetve az otthon készült süteményekből. A gondnok már ott lesz 11:30-kor és segíteni fog mindenben. Kérjük hívják Haraszkó Józsefet a (619) 296-3647 számon.

A Magyar Ház címe: 2159 Pan American Plaza, Balboa Park. Telefonszáma: (619) 238-5155

A szerkesztőbizottság tagjai Gácsi Anna, Márton Péter és Gidófalvi Zoltán örömmel vesznek minden észrevételt.

Special thanks to Whitney and Luis Mesaros for the English translation.

A San Diego-i magyarság honlapja naprakész információkkal várja a látogatókat a www.sdmagyar.org címen.

Please call (858) 457-3136 for any suggestions, or send an email to sdmagyar@yahoo.com.

 

HOUSE OF HUNGARY, Inc.

P.O. Box 22156

San Diego, CA 92192-2156

 

NEWSLETTER – HÍRLAP

June-July 2002